/ / АЛБАН МЭДЭГДЛИЙН МӨРӨӨР ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

АЛБАН МЭДЭГДЛИЙН МӨРӨӨР ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

     Цагдаагийн газраас гэмт хэрэг, зөрчлийн шалгаан нөхцлийг арилгуулахаар иргэн, хуулийн этгээд, албан тушаалтнуудад бичсэн албан мэдэгдлийн хүрээнд зохион байгуулсан ажлын биелэлтийг аймгийн Прокурорын газартай хамтран хяналт шалгалтыг зохион байгууллаа. Хяналт шалгалтын үеэр Сайнцагаан сумын багийн засаг дарга нар хариуцсан нутаг дэвсгэртээ 2021 онд гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөөтэй танилцаж мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өглөө.

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна